EU-projekt ”Ny serveringsbyggnad”


Äntligen! Norrbo Hembygdsförening bygger ny serveringsbyggnad (kök) på ca 60 m2. Köket är ett ”icke tillagningskök” och har inga sittplatser för kunder. I byggnaden finns ett personalrum med WC. Byggnaden skall vara klar till den 15 maj 2019 – samma år som vår förening firar 70 år.

Byggnaden grundläggs på prefabricerade betongplintar med krypgrund. Stomme och fasad av trä. Fasaden kommer att målas med järnvitriol. Byggnaden dockas mot en befintlig byggnad (”salpeterladan”) med ett takförsett trädäck. Köksdelens invändiga tak är upplyft genom en bärande längsgående takås. Yttre takbeklädnad av lertegel. Byggnaden är tillgänglig för rullstolsburna. Husets uppvärmning sker med luftvärmepump och värmeelement. Under vinterhalvåret sänks temperaturen invändigt till ca 8 grader C. Invändiga vattenledningar skall ha möjlighet att tömmas på vatten. Gråvatten från köket samt avlopp från personal-WC pumpas genom en tryckavloppsledning till en befintlig trekammarbrunn med infiltrationsanläggning.

Hela investeringen är budgeterad till 1 538 450 SEK där vi får 65 % från Länsstyrelsen (=Jordbruksverket, där stödet är från landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), 25 % från Hudiksvalls kommun och 10 % från egen kassa.  Innan allt är klart så hamnar vi på ca 1 600 000 SEK då investeringar i lösöre inte är bidragsberättigat.

Det är Bygg Brolin AB som bygger huset och Iggesunds Rör AB som ansvarar för VA-arbeten. Yttre markarbeten (ytskikt) och ledningsschakt för VA samt serveringsdisk med kylskåp, kassa m.m. utförs i egen regi.

Byggkommittén består av Sune Forslund (projektledare), Dick Forsberg, Arne Holmberg, Catherine Vennberg och Gustav Eriksson.

Image

Uppdatering:
Bygget av nya serveringsbyggnaden gick helt planenligt och invigningen skedde vid kvällsstämman 5/6 2019. Hembygdsföreningen tackar alla som har möjliggjort detta projekt!

Image(Foto: Monica Wadsworth)

(Denna information ska enligt reglerna finnas kvar på webbplatsen tills det har gått fem år efter slututbetalning av EU-stödet.)

Förening:

Norrbo Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: (2019-02-07 14:30:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Norrbo Hembygds- och Fornminnesförening (2022-04-23 01:44:27) Kontakta föreningen