Styrelsen sammansättning 2024:

- Dick Forsberg ordförande och firmatecknare

- Sune Forslund kassör och firmatecknare

.- Arne Holmberg sekreterare

- Monica Wadsworth webb/FB/informations-ansvarig

- Maria Bergström köksansvarig

- Börje Lönnberg 

- Anders Bärlin

Suppleanter:

- Gustav Eriksson

- Nicklas Olsson

Revisorer:

- Ann-Mari Eriksson

- Hans-Erik Hansson

Valberedare:

- Kjell-Åke Hamren

- Ove Hellsén

Årsmötet antog förslaget på nya stadgar för Norrbo Hembygdsförening


Förening:

Norrbo Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: Monica Wadsworth (2024-05-13 17:22:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Monica Wadsworth (2024-05-13 17:22:48) Kontakta föreningen