Historik

media_per stabbe

Hembygdsföreningens tillkomst och målsättning

Norrbo Hembygdsförening bildades den 29 maj 1949. Dåvarande komministern i Norrbo, Bertil Lindgren, sammankallade till den dagen ett hembygdsmöte. Härvid framlade han sin idé att bilda en hembygdsförening. Hans förslag möttes med stort intresse och föreningen kunde bildas redan vid denna sammankomst. En interimstyrelse utsågs och ledamöterna i denna blev följande personer:

Bertil Lindgren, Norrbobyn               Anders Eriksson, Gammelsträng

Erik Andersson, Norrbobyn              Olof Larsson, Backmo

Viktor Söderlund, Fönebo                 Erik Larsson, Hålsjö

Margit Lundin, Hålsjö

Målsättningen för Norrbo Hembygdsförening har varit och är att slå vakt om minnen och kultur från gången tid samt att hos det unga släktet väcka kärlek till hembygden och söka sprida en allsidig kunskap om denna. Vidare vill föreningen främja god byggnadskultur och söka uppmuntra bevarandet av gamla byggnader och inventarier, som ännu finns kvar i socknen.

Hembygdsrörelsens grundsyn antagen på Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma  2007
media_Grundsyn500