Norrbodagarna

I samband med Norrbostämmans 40-årsjubileum 2012, tog de ideella föreningarna i Norrbo gemensamt initiativet till ett veckolångt arrangemang under namnet Norrbodagarna, med Norrbostämman som final och avslutande höjdpunkt. Syftet med detta var att mitt i sommaren, när antalet fritidsboende och sommargäster är större än någon annan gång under året, kunna erbjuda både lokalbefolkning och besökare ett större och mer varierat utbud av egna arrangemang. I förlängningen hoppas Norrboborna att fler människor ska få upp ögonen för den attraktiva natur- och kulturmiljö som kännetecknar Norrbo och övriga Dellenbygden.

2018
År 2018 genomför vi Norrbodagarna lördag-söndag 7-8 juli i form av Norrbostämman.