Styrelse och funktionärer

Ann-Catrin Hjelte. Nationaldagsfirande vid Bellmansgården. Ordförande i Norrbärkedräkt. På bilden även kassör Monika Boström och vaktmästare Roger Sundström. Carin Runesson i talarstolen.Fotograf: Ann-Catrin Hjelte. Nationaldagsfirande vid Bellmansgården. Ordförande i Norrbärkedräkt. På bilden även kassör Monika Boström och vaktmästare Roger Sundström. Carin Runesson i talarstolen.

ORDFÖRANDE:

Tage Hägerman                                                              070-260 39 44

VICE ORDFÖRANDE:  

Yvonne Johansson                                                        070-277 07 26

SEKRETERARE:

Tord Rådberg                           0240-700 07               070- 357 37 26

KASSÖR:  

Eva Rask                                   0240-791 74                 070-690 30 75

ÖVRIGA LEDAMÖTER:

Ronnie Johansson                    0240-723 30

Lennart Bergkvist                     0240-712 49                070-563 31 03

Agneta Karlsson                        0240-716 31                 076-847 30 91

Ann-Britt Karlsson                  0240-280 14

 

 

SUPPLEANTER:                                                                                                                           

Kristina Bjerndal                       0240-704 41              076-773 37 0

Leif Rask                                                                          070-207 70 80

Olof Långberg                         0240-756 55               070-394 65 42

REVISORER:

Mats Persson                            0240-702 97              070-657 34 25

Ulla Andersson                        0240-720 65              073-053 59 39

REVISORSUPPLEANTER:

Kerstin Andersson                  0240-710 04                  070-276 85 41

Mats Weilander                       0240-764 25                  073-021 50 90

VALBEREDNING:

Bo Jernberg                              0240-759 97                  070-237 59 84

Anna-Britta Hägerman

Rita Östlund                            0240-743 11                    073-627 81 75

ÖVRIGA:

Britt-Marie Hägerman            0240-750 60

Tage Hägerman                        0240-718 60                   070-327 59 84

Uno Jansson                             0240-710 21                   070-264 47 12

VAKTMÄSTARE:

Roger Sundström                    070-728 06 09