GDPR


General Data Protection Regulation

 

(GDPR) är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018, och som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, t.ex. namn, kontaktuppgifter och fotografier.

 

Norrbärke Hembygdsförening (NHF) vill att du skall känna dig trygg med hur dina person­uppgifter hanteras, vi är öppna med vilken information som samlas in, behandlas, sparas och delas.

NHF samlar endast in och sparar ditt namn, adress, e-postadress och notering om betalning av medlemsavgift, för att kunna lämna information om vad som händer i föreningen.

I vissa fall sparar vi även fotografier, om de kan anses vara av kulturhistoriskt intresse nu eller i framtiden. Exempel på detta kan vara från speciella byggnader och/eller miljöer, evenemang såsom midsommar­firande, valborgsfirande eller andra arrangemang.

NHF delar inte dina personuppgifter med andra organisationer eller företag, annat än vad som är nödvändigt för att framställa och skicka förening­ens publikationer och informationsblad. Vid de till­fällena kräver vi att mottagarna hanterar upp­gifterna på ett lika säkert sätt som vi.

Den nya lagen innebär att du som medlem har ett antal rättigheter, bland annat kan du beställa hem ett utdrag med vilka uppgifter vi har sparat om dig, eller be att få dina uppgifter raderade. Kontakta oss då gärna på [email protected] – eftersom vi är en liten förening skickar vi av kostnadsskäl helst informationen via e-post. Om du inte redan har en e-postadress registrerad hos oss så återkom gärna med den! ­Endast medlemmar som begär att få sina personuppgifter raderade vid eller efter utträde ur föreningen tas bort ur systemet.

 

GDPR. Läs mer på www.datainspektionen.se. Har du frågor eller synpunkter, kontakta föreningen på  [email protected] eller Tel. 070-357 37 26 

Förening:

Norrbärke Hembygdsförening

Skapad av: Tord Rådberg (2019-02-08 15:41:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tord Rådberg (2019-04-01 12:07:48) Kontakta föreningen