Hyr lokal av oss

Föreningen hyr ut Sädesmagasinet och Bystugan till privatpersoner, företag och föreningar.

Priser  Sädesmagasinet:    1000:-/dygn.      150:-/tim. Dock minst 400:-

För helg, fredag kl 12.00 – söndag kl 12.00 är priset  1500:-

Priser Bystugan, Jungfrugatan 12:     1200:-/dygn.     150:-/tim. Dock minst 400:-

För helg, fredag kl 12.00 – söndag kl 12.00 är priset  1700:-

Om längre hyrestid än överenskommet erfordras, debiteras 75:-/ påbörjad timme.

A. Hjelte. Bystugan. Exempel på dukning.Fotograf: A. Hjelte. Bystugan. Exempel på dukning.

Hyresbeloppet skall betalas i förskott till föreningens vaktmästare, eller till Norrbärke Hembygdsförenings  Plusgiro 29 163-3 eller Bankgiro 5810-0991. På inbetalningen anges ”lokalhyra” samt datum.

Lokal bokas hos föreningens vaktmästare, telefon   070-728 06 09

Utrustning

Bystugan som uthyres året om är besiktad för 100 personer. Vid dukning och sittande gäster rekommenderas 60 – 80 personer. Bord och stolar finns. Glas, porslin, bestick.        Ett litet kök med kyl, frys, spis, diskmaskin, kaffebryggare och termosar.

Sädesmagasinet uthyres endast sommartid. Där finns plats för ca 80 bordsgäster.           Bord och stolar finns. Glas, porslin, bestick. Kök med kyl, frys,spis, diskmaskin, kaffebryggare och termosar.

Villkor

Sädesmagasinet uthyres endast under perioden april – oktober.

Förhyrningen kan avse ett eller flera dygn, eller enstaka timmar.

Hyrestiden per dygn räknas från kl 12.00 dag ett, till 12.00 dagen därpå.  Vid förhyrning över dygnsgräns, är villkoret att musikanläggningar inte får användas efter kl 01.00 och att lokalen skall vara utrymd senast kl 03.00. Mellan kl 03.00 och 08.00 får endast mycket lågmäld verksamhet förekomma i lokalerna.

Senast fem dagar efter telefonbokning skall ”Överenskommelse om tillfällig förhyrning” upprättas och undertecknas av ansvarig representant för hyresgästen. Om så inte sker, annulleras bokningen.

Eventuell avbokning skall ske senast två veckor före bokat datum. Görs avbokning senare än ovan, debiteras halva hyresbeloppet. Bokning som görs senare än en vecka före bokat datum, kan inte avbokas. Hela hyresbeloppet debiteras hyresgästen.

Under den tid lokalen disponeras, är den som undertecknat ”Överenskommelse om tillfällig uthyrning”,  ensam ansvarig gentemot Hembygdsföreningen och berörda myndigheter. Den ansvarige skall tillse att god ordning iakttas och att gällande ordningsföreskrifter efterföljs. Ansvaret för lokalen är kopplat till den tid nyckeln till lokalen är utlämnad.

 Fotograf:

Tord.Rådberg