Historia

Norrbärke är sedan gammalt Västra Bergslagens medelpunkt och kärna.

Den första bebyggelsen fanns på By och Bengtsgårds domäner, detta är känt genom gamla anteckningar. Här byggdes även kyrkan.

Förr i tiden ringlade sig landsvägen fram utefter sjöstranden. Längs vägen fanns öppna bodar som ägdes av ”Städernas köpmän”. Här såldes och byttes varor varje fredag, som var marknadsdag.

Vid Bylandet låg en gästgivaregård, där skjutsarna stannade. Här kunde de resande få mat, dryck och nattkvarter, om så önskades. Skjutskarlarna kunde få ombyte av hästar inför den fortsatta färden.

År 1717 eldhärjades byn kring Norrbärke kyrka. Inte mindre än 28 gårdar brann ned till grunden, bara några få blev kvar. Ett par av dem utgör i dag kulturområdet inom vilket Norrbärke Hembygdsgård är beläget.

Norrbärke Hembygdsförening bildades den 22 februari 1925 av ett antal intresserade, enligt uppgift i Dalarnas Fornminnesförbunds årsskrift år 1926. Vid mötet valdes Ernst Grenander till föreningens ordförande och Wilhelm Gezelius till sekreterare.

I början av 1930-talet fick Hembygdsföreningen arrendera området. 1935 köptes en fastighet i By, Smedjebacken. Vid köpet ingick; Rådmansgården, Långhuset, Andriettas och Luckes stugor samt åkermark intill sjön Barken. Varsamt har äldre byggnader från bygden flyttats till området och återuppbyggts. Man kan med fog påstå att kyrkbyn återskapats.

Föreningen uppförde 1937-38 Uvbergets utsiktstorn, vilket sedermera brann ned 1989. (Läs mer om tornet i Norrbärkebygd nr 11 1990) Ett nytt liknande torn byggdes upp i kommunens regi, denna gång av stål och plåt.

Ett spruthus från Morgårdshammar har föreningen flyttat till hamnområdet intill brandstationen.

En järnbod har återbördats till hamnområdet.

Föreningen har aktivt deltagit i uppbyggandet av Flogbergets besöksgruva.  På platsen finns Gruvstugan, ditflyttad från Östanberg och återuppbyggd av föreningens medlemmar.

____________________________________________________________

Hembygdsföreningen har i dag cirka 200 medlemmar, som i och med avgiften om 150 kr om året hjälper till att bevara vår vackra hembygdsgård för framtiden! Ett 30-tal medlemmar är aktiva i föreningen. Vi välkomnar alltid nya medlemmar, såväl aktiva som stödjande!