Torkria

T.RådbergFotograf: T.RådbergT.RådbergFotograf: T.RådbergFotograf: T.Rådberg

Bakom huvudbyggnaden finns en torkria, som kommer från Finntorpet Aspmoren, Björjö ca 20 km sydväst Smedjebacken.

Benämningen finntorpet kommer av att det beboddes av s.k.Svedjefinnar eller skogsfinnar, Finnar som flyttade till Sverige i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet.  Finland var på den tiden en del av Sverige.