Smedja

T.RådbergFotograf: T.RådbergT-RådbergFotograf: T-Rådberg

Huset har ursprungligen tillhört en repslagarbana i Hällby.                                                    Det flyttades hit på 1980-talet för att bli Hembygdsgårdens smedja.

T.RådbergFotograf: T.Rådberg

T.RådbergFotograf: T.Rådberg

 

 

Blästa

T.RådbergFotograf: T.Rådberg

Modell av en s.k. Blästa. Anläggning för primitiv järnframställning.