Pärthyvel

T.RådbergFotograf: T.Rådberg

T.RådbergFotograf: T.Rådberg

En maskin för tillverkning av takspån eller pärt, som förr användes till taktäckning.

T.RådbergFotograf: T.Rådberg

Maskinen är från 1880 och har använts vid Starbo bruk. Ända fram till mitten av         1940-talet tillverkades i Starbo by takspån med hjälp av denna maskin.

Pärthyveln hämtades till Hembygdsgården och under åren 1997 och 1998 restaurerades den av ett gäng entusiaster som ocks uppförde byggnaden den står i.

Pärthyveln är fullt användbar till sin funktion. Den klarar fortfarande galant att från en barkad längd av tall, gran eller asp hyvla pärt i mindre skala.

Byggnadens tak är täckt med egentillverkad pärt.

T.RådbergFotograf: T.Rådberg