Långa huset

T.RådbergFotograf: T.Rådberg T.RådbergFotograf: T.Rådberg

På bottenvåningen i Långa huset finns bodar och stall som disponeras av vaktmästaren.

 

En lokal har  inretts med gammal butiksinredning och utgör  Handelsbod  där vi säljer diverse varor på våra aktivitetsdagar.

I bortre delen finns föreningens expedition, tidigare en mindre bostad.

På övervåningen har föreningen inrett ett skolmuseum med material från nedlagda skolor i bygden.

T.RådbergFotograf: T.Rådberg