Om oss

Norrbärke hembygdsförening är en av drygt 2000 självständiga lokala föreningar och 26 regionala förbund. Som medlem är du med i en lokal hembygdsförening med egna stadgar och årsmöte. Vår förening bidrar till att dokumentera, bevara och levandegöra kulturarvet. Varje år sker ett antal aktiviteter för medlemmar och allmänhet, så som forskning och bokutgivning, insamling och dokumentation, utställningar, berättarkvällar, byavandringar och  guidningar, underhåll och restaureringar av byggnader och miljöer, högtidsfiranden och andra publika arrangemang.