Årsmötet 2018

Den 21 mars höll Norrbärke hembygdsförening årsmöte i Bystugan.

Mötet  inleddes med en parentation över avlidna medlemmar.

Till mötesordförande valdes Bertil Andersson och till sekreterare Olof Långberg.

Mötet genomfördes enligt stadgarna

Valberedningen har inte lyckats hitta någon ny ordförande. Därför kommer den platsen att vara vakant fram till senast maj månads utgång. Föreningen kommer tills vidare att företrädas av vice ordförande.

Avgående ordförande Kristina Bjerndal

Vår duktiga och hängivna ordförande Kristina Bjerndal avtackades efter flera år av storartade insatser.

Även Monika Boström, sekreterare i många år har valt att ställa sin plats till förfogande.

Kristina Bjerndal och Monika Boström

Efter mötet bjöd föreningen på enklare förtäring.