Publicerade småskrifter


Hembygdsföreningen har tagit som sin uppgift att sprida kunskap om socknen. Därför har ett 20-tal skrifter utgetts med skiftande innehåll t ex Sockenstugan, Jakob Norin, Per Schenler, Skogbo fäbodar, Långmors fäbodar, Riksdagsman Olof Larsson, Kyrkan, Kyrkogården, Solbergs by m fl. Därutöver har 10 vykort producerats. Filmning har skett av Hillmans kvarn, linskäkten och invigningen av spruthuset i Kungsgården.

Ett flertal utställningar har visats, t ex Norrala glasbruk, Gratulationstavlor, Gamla fotografier, Båtsmän, Fäbodväsen, Kaféer i Norrala m fl.

Editerad av: Mats Nilsson (2019-06-06 18:29:00)