Trädgårdslund

Trädgårdslund, även kallat Belikebo, låg i skogsområdet ca 600 meter väster om Måla. Från Svenningebyvägen går i den branta backen söder om Måla en väg in mot väster. Cirka 300 meter in på denna delar sig vägen, till höger löper en gångväg, ca 300 meter in på denna finns husresterna till höger om stigen.

De första boende flyttade in 1805 och de sista flyttade ut 1908- Stugan blev öde.Den förste som bodde på torpet var Johannes Mattsson, 1805-1879. Han och hans 1:a hustru Anna Stina Johansdotter, 1798-1857, flyttade in 1843. Efter Anna Stinas död 1857 gifte Johannes om sig med änkan Anna Larsdotter, 1814-1896. Hon hade två barn. Anna bodde kvar till sin död.

Den siste boenden var familjen Anders Carl Andersson Valentin, född 1877 och hans hustru Anna Leonardina Johansdotter, född 1883. De gifte sig 1905 och flyttade 1908 till Trädgårdslund. Där bodde de med sina tre barn till 1911, då de flyttade till Ringshult.

Därefter blev backstugan öde och revs omkring 1945.

Den forna tomten är skogbevuxen och idag svårforcerad. De synliga spåren är grunden till boningshuset med nerrasad murstock och utgrävd, stensatt jordkällare. Stenrester efter ladugårdsgrunden kan också spåras. Svanaortens torpcirkel har skyltat torpet.

Berättare Björn Johansson

[audio wav="http://www.bygdeband.se/wp-content/uploads/2014/06/År-2006.3.wav"][/audio]


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 11:23:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2018-07-20 10:50:05) Kontakta föreningen