Svana gravplats

Vid fornminnesinventeringen på 1930-talet noterades platsen för en "hällkista". Hällkistan hade "odlats bort" under 1900-talets första decennier. Personer från gården Svana mindes den. Stenarna hade använts som grundstenar till ett av uthusen på Svana. Idag finns inga spår på åkern efter graven.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 10:45:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-24 15:08:46) Kontakta föreningen