Svana

Svana är beläget vid sjön Sommens östra strand vid den så kallade Svanaviken. Vägen dit går från Kisa-Österbymovägen med avfart dels strax norr om Visskvarn och dels vid Gibbehult. Ca 5 kilometer in från dessa avfarter ligger Svana på en höjd vid Sommen.

Gårdens äldsta öden och ägare är okända. Namnet träffas första gången på i en urkund från 1545 och då skrivet ”i Swane”. I Ydre Härads dombok år 1587 omnämnes i samband med ett gårdsköp i Svenningeby, Lars Amundsson ”i Swana”. Lars var troligen en son till bonden Amund Jonsson, född 1500, som 1559 köpte Svenningeby Norrgård.
1751 köpte Catharina Margareta von Schaar, sondotter till Axel von Schaar, Ribbingshov. Vid hennes död 1792 blev Carl Fredrik Ridderborg enligt testamente, ägare. Han sålde Svana omkring 1815 till bonden Jonas Håkansson och hans hustru Catharina Börjesdotter, samt till Samuel Carlsson och hans hustru. De blev de första ofrälse ägarna. Dessa släkter fanns kvar på gården fram till 1995, då dåvarande ägaren Lars Andersson sålde till familjen Åke Lundberg från Linköping. 1998 köptes gården av nuvarande ägarna, Bo och Febe Wallman, också de från Linköping. De bor permanent på gården (2014).

Gården var ett landbohemman, men frälse i ett tidigt skede. I 1562 års frälselängd är Svana upptaget till 2 mantal med fru Anna Arvidsdotter-Trolle som ägare. Hon bodde på Aspanäs och ärvde Svana. Hon dog före 1608 och sonen Arvid Posse, död 1630, ärvde henne. Arvids sondotter, Margareta Kyle, gifte sig omkring 1631 med Åke Hansson-Ulfsparre. Ulfsparre står 1640 som ägare till Svana. Åkes son Erik sålde 1670 bl a sätesgården Svana till Axel von Schaar på Ribbingshov. Von Schaars döttrar Anna Maria och Elisabeth ärvde tillsammans Svana vid faderns död 1702.

I kyrkböckerna är de först noterade på gården Lars plus hustru 1642. Olof Knutsson och hans maka Dordi Månsdotter finns skrivna åren -1673 till minst 1692. Åren 1684 till 1691 bodde också Måns Nilsson och hans maka Ingegärd Isaksdotter med sina tre döttrar på gården.

Vid 1735-års jordrannsakan beskrevs Svana enligt följande:
”Säteri, ägs av greve Mörners arvingar. Är under reparation men beräknas vara i stånd inom 4 år. Skog till bränsle och fång men ringa fiske i Sommen. Ett kvarnstånd på frälsehemmanet Målen men ingen såg eller torp”.

Den gamla huvudbyggnaden ersattes 1868. Renoveringar genomfördes 1946 och 1995. Mangårdsbyggnaden innehåller 7 rum, 2 kök, 2 hallar, och källare. En flygelbyggnad i trä med 5 rum och kök. Okänt byggnadsår. 1917 uppfördes en ekonomibyggnad för 4 hästar och 30 nötdjur.

I ”Beskrivning till kartan över Ydre Härad” från 1875-76 uppger man att Svana totalt omfattar 124 hektar varav 14 hektar åker.

Länsmuseets bebyggelseinventering 1989 tar upp följande angående Svana:

1 bostad, 1.5 vån i timmer byggt 1868
2 bostad, 1.5 vån i timmer byggt ca 1860
3 bodlänga m dass och svinhus, 2 vån, timmer byggt ca 1860
4 brygghus, brunn, 1 vån i regelverk byggt ca 1900-1920
5 vagnsbod, 1 vån, timmer byggt 1860-tal
6 ladugård, 2 vån i timmer byggt 1917
7 smedja, 1 vån i timmer byggt 1700-tal
8 garage, 1 vån i timmer byggt 1860-tal
9 sjöbod, 1 vån i timmer byggt 1700-tal


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 17:52:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2016-11-20 13:35:58) Kontakta föreningen