Jonsbo

Torpet Jonsbo ligger vid den s.k. Rallyvägen mellan Svarstorpsstugan och korsningen Olstorp-Sjönäs. Resterna är svåra att upptäcka i den omgivande tallplanteringen.Den förste som står skriven på Jonsbo och fick ge namn åt torpet var Jonas Olofsson Tigrell 1806. Han dog 1820 och hustrun Greta Persdotter bodde kvar till sin död 1838. Hon hade som änka delat stugan med flera familjer.

De sist boende var Johan August Salomon Karlsson med hustru Stina Lovisa Svensdotter och deras fyra barn. De flyttade 1884.

Ca ett dussin familjer bodde i Jonsbo under dess 80-åriga historia.

Husgrunden är skyltad av Sörskatens torpcirkel 1976.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 01:37:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2018-07-19 16:01:49) Kontakta föreningen