Svarstorp

Gård vid Svarstorpssjön, första gången omnämnd 1384.Gården, vid Svartorpssjöns nordöstra strand, omnämns redan 1384 som Swarztorp, enligt ortsnamnsforskaren Robert Norrby.
På grund av dialektuttal skrivs Svarstorp lokalt "Svärdstorp", liksom sjöns och torpets namn, "Svärdstorpasjön" och "Svärdstorpastugan". (a i den här ställningen uttalas mer åt ä i Ydremålet).
I en urkund från den 19 februari 1384 beskrivs att gården säljs av Lafrins Philipsson och Ingrid Jonsdotter till drotsen Bo Jonsson Grip. I ett par hundra år tillhörde gården släkten Jonsson-Grip.

Gården har haft ett antal ägare fram till 1669, då Axel von Schaar på Ribbingshof begärde att få lägga Svarstorp "till rå och rör" under Olstorp. Han tycks då vara ny ägare. Gården tillhörde Ribbingshof fram till 1772, då Fredrik Ridderborg sålde den till trumslagare Bergström, som 13 år senare sålde till Johan Adolf Durée.

Ca 1814 köptes gården av prosten Boreus i Norra Vi för 4 000 riksdaler. Hans änka Jeanette bodde på gården till sin död 1877.
Hennes arvingar sålde Svarstorp, omfattande 320 hektar, 1880 till Boxholm AB för 81 000 kronor.

På 1960-talet övertog Domänverket gården. 1993 avstyckades ca 6 000 kvadratmeter med byggnaderna, vilket köptes av familjen Berit Borg.

Om prostinnan Boreus finns att läsa i Malin Mattssons "I Ydre under 1800-talet" från 1932, som finns i nytryck på bibilioteket i Österbymo.
Där finns även Karin Johanssons "Sörskaten i mitt hjärta" från 1998, där människorna på och kring Svarstorp finns beskrivna.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 15:10:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-16 12:26:18) Kontakta föreningen