Stora Lodhult

Stora Lodhult är en gård i Sörskaten, ligger utmed vägen Ådala -Ydrefors- Vimmerby. Gården omnämns första gången i ett fastebrev år 1588. Under 1600-talet var den en kronoskattegård och länsmansboställe och var på ett halvt mantal. År 1845 uppger Wilhelm Tham i sin bok "Beskrivning över Östergötland" att gården var skatte om 1/2 mantal. Anton Ridderstad uppger i sin bok "Östergötland II:2" från 1918 att gården omfattade 413 hektar. 1928 sålde dåvarande ägaren hälften av skogsmarken till trävaruhandlaren Georg Elmberg. Den siste på gården boende brukarna var arrendatorerna Sigfrid och Eima Gustavsson. När de flyttade 1964 brukades Stora Lodhult som sidoarrende till Lilla Lodhult. Den siste fast boende ägaren Carl Johan Andersson dog 1983, därefter har ingen fast boende funnits på gården. Ägarna år 2016 är ättlingar till Carl Olofsson som 1845 blev delägare till gården och senare ensamägare. Gården brukas år 2017 som sidoarrende till Lilla Lodhult. 


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 14:50:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Norra Vi Hembygdsförening (2017-02-19 14:30:06) Kontakta föreningen