Bellevue

Ydre kommun köpte åkermarken öster om Norrhamra gravplats för exploatering. Den näst sydligaste tomten bebyggdes omkring 1980. Fastigheten har varit och är permanentbebodd (år 2015).


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 15:10:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-16 12:24:05) Kontakta föreningen