Norrgärde

Ydre kommun köpte Prästgårdens åkermark nedanför Norrhamra gravplats för exploatering. Den sydligaste av de sex tomter man utstakade köptes av familjen Holmqvist. De byggde och flyttade in 1975-76. Fastigheten är fortfarande permanentbebodd (år 2017).


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 15:10:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2017-02-07 16:17:18) Kontakta föreningen