Norrberga

Norrberga med fastighetsbeteckning 2:20 är idag år 2015 permanentbebodd.Bröderna Melker Johansson och Hugo Johansson köpte 1943 tomterna 2:21 respektive 2:20 av Arvid Andersson på Ribbingshov. 1950-51 byggde Hugo och systern Lisa boningshuset på 2:20 och flyttade dit i samband med att deras arrende på Prästgården upphörde. Fastigheten har bytt ägare några gånger efter syskonens död. Den är idag år 2015 permanent bebodd.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 13:35:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-20 10:40:04) Kontakta föreningen