Vallvik

Tomten styckades av från Ribbbingshov och bebyggdes 1947. Huset som byggdes flyttades från torpet Fågelkullen under Herbergshult. Vallvik är permanentbebott år 2017.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 11:17:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-22 14:46:53) Kontakta föreningen