Församlingshemmet

Byggnaden, som idag innehåller församlingshem och tre lägenheter, var tidigare Norra Vi skola. Omkring 1870 revs den gamla sockenstugan med fattighus och en skolbyggnad uppfördes på samma plats 1871. Den innehöll kommunalrum, skolsalar och lärarbostäder. Posten hade också sitt kontor i fastigheten. 1910 tillbyggdes skolhuset med lärosalar i en vinkel på södra sidan och en veranda-trappa tillbyggdes på norra långsidan.
Uthusen byggdes troligen också under 1870-talet.
Trädgården runt huset skulle skötas av eleverna för att de skulle lära sig om växter. Trädgårdsmästare Ljungberg på Ribbingshov hjälpte till med att anlägga trädgården.
I och med kommunsammanslagningen på 1950-talet då Ydre kommun bildades förlorade kommunalrummet sin funktion.
1967 upphörde skolverksamheten i Norra Vi. Skolbarnen skjutsades till Österbymo.
Ydre kommun sålde fastigheten för en symbolisk summa till Norra Vi församling. Skolsalarna byggdes om och på de äldres dag hösten 1968 samlades man för första gången i det nya församlinghemmet.
Tre bostäder hade också inretts


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 10:02:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2017-02-24 15:36:41) Kontakta föreningen