Vårtomta

Villa närmast väster om Norra Vi församlingshem.Tomt-åkermarken ägdes på 1950-talet av Arvid Andersson på Ribbingshov. Kyrkovaktmästare Allan Andersson och hans fru Elisabeth "Lisa" köpte tomten 1958 och 1959 stod deras hus färdigt. Permanentbostad fortfarande år 2016.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-20 10:05:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-16 14:05:59) Kontakta föreningen