Biholm

Biholm uppfördes på Norra Vi prästgårds marker ca 1775. Den första noteringen i kyrkböckerna ang Biholm finns i dödboken som uppger att Hans Karlsson 7 år 10 månader och 7 dagar dött på Biholm den 30 augusti 1777.Under 2:a hälften av 1700-talet verkade kyrkoherde Lars Kraft i Norra Vi kyrka. Han var en mycket entusiastisk och skicklig biodlare med ett flertal utgivna skrifter i ämnet. Han fann att kullen i Oxhagen på Prästgårdsmarken var ett alldeles ypperligt läge för att anlägga en bigård. Han hade ett 50-tal kupor, som mest på platsen. I slutet av 1770-talet uppfördes en torpstuga på platsen.
1913 köpte Anna och Gustav Rosén torpet på ofri grund och 1936 köpte änkan Anna 7000 kvadratmeter tomt kring huset för 700 kronor. Fastigheten finns idag år 2017 inom samma släkt. Under andra hälften av 1900 talet har fastigheten varit fritidsbostad. Idag år 2017 är huset permanentbebott av ättlingar till Anna och Gustav..
Bostadshuset och uthus uppförda ca 1840. Bostadshuset renoverat och ombyggt 1949 och på 2000 talet.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 13:14:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-20 10:47:15) Kontakta föreningen