Norra Vi badplats

Norra Vi badplats vid sjön Sommen ligger naturskönt några 100 meter väster om kyrkan. Det finns ett 10-tal platser för uppställning av tält och husvagnar.

Badplatsen låg ursprungligen på prästgårdens marker. Den udde som skjuter ut med hopptorn ytterst var prästgårdsfolkets badplats. Dit kom man via en spång från "fastlandet". Udden var nämligen före 1950-talet en ö. På denna ö hade prästen ett litet badhus. Huset flyttades under 1950-talet av Gunnar Aztor till den tomt han bebyggt vid Norrnäs.
Under 1950-talets byggnation i kyrkbyn lade man de stora mängder sand man måste schakta bort vid tomtanläggningarna i svackan mellan stranden och "ön". Man fyllde således upp mellanrummet och skapade en udde. På sanden lade man sedan ett lager med 10-20 cm matjord för att binda sanden.
Idag är området kommunägt med en utomordentligt barnvänlig badplats.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 11:42:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-25 11:05:58) Kontakta föreningen