Norra Vi Prästgård. Sommakärret

Mossmark som genomlöps av Hallstugubäcken.

Hallstugubäcken rinner från Stensjön till sjön Sommen. Mossmarken nedanför Biholm var för ca 80 år sedan en mad som skördades av Prästgården. På maden fanns det på den geometriska kartan över Prästgården daterad 1700 två rior utsatta. Idag är marken bevuxen med tall och björk och bäcken en smal fåra. En av riorna flyttades enligt utsago till Backstugan/Börsastugan under 1900-talet.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 11:14:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2017-02-22 16:25:20) Kontakta föreningen