Norra Vi Prästgårds skvaltkvarn.

Prästgårdens skvaltkvarn vid Larsbo.I Hallstugebäcken, som rinner mellan sjöarna Stensjön och Sommen, låg en av Prästgårdens skvaltkvarnar. Den låg ca 150 meter nordväst om Larsbo, där bäcken börjar falla. Den finns omnämnd på 1600-talet. Vid besiktningen för eventuell skatteläggning av kvarnen 1822 finns det i protokollet följande beskrivning: "kvarnen är belägen 1/16-dels mil från gården. Vattenhjulet som drages med överfall är 3 1/2 aln i diameter, kvarnhjulet 7 alnar långt, 6 alnar brett och 10 varv högt. Kvarnstenarna är av gråsten 1 3/4 aln i diameter och 3 tum tjocka."
Kvarnen kunde användas högst 8 dagar på våren, då snösmältningen givit kraftigt flöde. Kvarnen malde 6 tunnor säd per år, vilket motsvarade 1/10 av prästgårdens årsbehov.
Idag kan man inte orientera sig till platsen om man inte väl känner till dess gamla läge. Området är igenslyat. Vattenflödet lågt. Det finns rester av fördämningsmur.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 11:00:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-22 19:16:45) Kontakta föreningen