Norrhamra gravfält

Gravfält från 1000-talet. Väghållningssten.Gravfältet ligger på en höjd ovanför nuvarande Norra Vi Prästgård. Den gamla vägen genom socknen mot Asby och Sund från Kisa går i det närmaste över gravfältet, vilket innebar att när man byggde om vägen i mitten av 1800-talet förstördes vissa gravar. Vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventeringen 1982 inventerade man 6 högar och 9 stensättningar. Gravarna ligger i en betesmark med två flerhundraåriga ekar vid östra sidan. Kyrkoherde Lars Kraft grävde ut en eller flera gravar på 1780-talet. Han fann då benrester, skärvor efter lerkärl, ett saxliknande föremål, knivblad samt ett smycke i troligen brons. Föremålen förvaras i en trälåda i kyrkans tornrum. Museipersonal har gått igenom föremålen och uppskattar dem att vara 800-1000 år gamla.
I gravfältet delar sig vägen. Den västerut gående vägen ledde till Sund och den norrgående till Tullerum-Asbyudde. I korsningen står en väghållningssten med oläslig inskription.

https://youtu.be/vZTKuac6IjQ


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-25 11:39:56) Kontakta föreningen