Kälemålen

Kälemålen är ett medeltida torp, som numera är privatägt och permanentbebott.Kälemålen omnämns första gången i Kungliga arkivet år 1545, då stavades det Kellemole. Ortnamnsforskaren doktor Robert Norrby gör bedömningen att namnet kommer av det fornnordiska mansnamnet Käli samt mala med betydelsen nyodling på allmänning. Troligen är torpet tillkommet under medeltiden.
I en tingshandling från Sund daterad 1689 står:"...ett avhyst Chronohemman Kiälamahla är av Hertig Johan Högl. i åminnelse gifwet till Prästegården och alltsedan i nåder blefwet confirmerat, hwilket är Prästegårdens förnämnsta ägor och uthan dhen omögl. Sigh behiällpa kan."
Gustav II Adolf stadsfäste detta 1619, dock hade gåvan gällt från 1607.
I dödboken finns Jonas Karlsson antecknad på Kälemålen vid sin död i rödsot år 1773. 1788 finns torparen Jöns Samuelsson och hans hustru Eva Katarina Andersdotter skrivna i kyrkböckerna på torpet. De båda hade gift sig 1787, då Eva var 17 år.
Ett 10-tal familjer med 50-talet personer har under åren sedan dess bott på torpet.
En familj, som i många stycken satt sin prägel på Norra Vi, flyttade in 1881. Det var torparen August Fritiof Johansson och hans hustru Anna Lovisa Olofsdotter. Paret fick 9 barn. 1916 dog August Fritiof. Änkan bodde kvar till 1932, då hon flyttade till barnen Hugo och Lisa, som arrenderade Norra Vi Prästgård.
De sista som brukade torpet var Olof och Dagmar Karlsson. De lämnade Kälemålen i mitten av 1950-talet. Kyrkan hyrde sedan ut bostadshuset och marken brukades som sidoarrende.
Arrendet omfattade 16 hektar varav 3.5 åker.
1981 styckade kyrkan av 3170 kvadratmeter med hus och sålde. Man behöll marken.
Bostadshuset byggdes 1903 och har renoverats i olika omgångar. Ladugården är nerrasad och ligger idag i ruiner.
Fastigheten är permanentbebodd.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 10:02:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-15 15:22:18) Kontakta föreningen