Norrnäs

Norrnäs torp vid Prästgårdens norra markområde del vid sjön Sommen.Norrnäs bebyggelsehistoria är svårföljd. Traditionen säger att torpet har funnits sedan början av 1700-talet. I kyrkböckerna dyker det inte upp förrän 1874. I en gårdskarta över Prästgården från 1700 finns ingen bebyggelse upptagen på nuvarande platsen för Norrnäs. Det finns dock annan bebyggelse söder och väster om platsen. 1874-75 köpte skomakaren Oskar Johansson 5000 kvadratmeter tomt och byggde enligt sondotter till en byggnad på nuvarande platsen för Norrnäs. Han bodde på platsen till sin död 1912. Fastigheten köptes 1918 av bilismens föregångsman Fredrik Rääf. Han bodde på platsen till sin död 1930, då Norra Vi Byggnadsförening UPA köpte Norrnäs. 1947 sålde de till nuvarande (år 2021) ägarsläkt. I Norrnäs har en mängd olika aktiviteter förevarit. På 1890-talet bedrev Johan August Rylander lanthandel i del av huset. På 1930-1940-talet hölls politiska sammankomster, arbetarkommun hade sina möten där, liksom logen Sommens Böljor och Norra Vi Idrottssällskap. Något år på 1940-talet hade Hilma Karlsson kaféverksamhet i Norrnäs. ABF:s bibliotek var också placerat där under 1930 och 1940-talet. Klart är att det funnits en bebyggelse kring utloppet av Hallstugubäcken under flera hundra år utöver skvaltkvarnen. Hur husvandringen har varit är idag omöjligt att rekonstruera.

Författare

[email protected] (2021-10-23 08:43:42)


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Björn Johansson (2014-06-22 10:01:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2021-10-23 08:43:42) Kontakta föreningen