Stenstugan

Torpet etablerades troligen under 1600-talet och de sista arrendatorerna lämnade Stenstugan 1947. Torpet blev öde. Husen flyttades och idag finns endast rester efter boningshuset kvar.På den geometriska kartan över Norra Vi Prästgård från år 1700 finns en bebyggelse utmärkt på platsen för Stenstugan. Den benämnes i kartbeskrivningen som Stenstugan. Det går att urskilja fem åkrar och betesmarker runt bebyggelsen. Arealen skrivs vara: "1 tunna. 10 1/4 kappland".
I kyrkböckerna finns första noteringen år -1704- då Per med sonen Lars född 4/10 1704 i Stenstugan finns antecknade. Sedan dess har ett 20-tal familjer med ca 100 personer bott i torpet.
Den siste arrendatorfamiljen var Allan och Elisabeth "Lisa" Andersson. De kom till Stenstugan 1943 och flyttade 1947.
Vid en intervju med Allan A. år 2000 berättade han att flytten till Stenstugan var det som han och hustrun ångrat mest i livet. Otillgängligt, stenigt och sterilt. Det fanns knappt en yta som var stenfri. Det fanns lika mycket orm som sten och sly. Det var mycket slit för liten vinning. Arealen var 8 hektar. Makarna höll 1 häst /för skogsarbete/, 4 kor, 2 svin och ett 20-tal höns.
Det fanns på 1900-talet tre hus. Bostadshuset, som enligt försäkringshandlingarna var nybyggt 1902, ladugården och boden, som båda fanns med i försäkringshandlingarna år 1888.
Vid Anderssons frånträde 1947 blev torpet öde och byggnaderna flyttades enligt uppgift till olika platser i Tullerum.
Idag kan man se husgrunden till boningshuset, enstaka grundstenar till ladugården, en igenrasad jordkällare och resterna av en stensatt vattenkälla. I markerna runt omkring finns stora röjningsrösen med rester av åkerlappar. 50-årig skog omger den gamla bebyggelsen och dess odlade tegar.

 

https://youtu.be/-EgqCBcMhcU


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 00:04:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2016-11-25 11:13:07) Kontakta föreningen