Hofmansliden

Äldre vägparti med tradition.

Den gamla vägen till Sund från Kisa gick över Norra Vi Prästgårds marker. Ca 700 meter från prästgårdens ladugårdsbyggnad löper en tvärbrant backe åt väster. Backens inledning har berg i dagen och har en sluttning som gör det obegripligt att vagnar dragna av hästar kunde forcera backen oavsett man färdades uppför eller nerför. Traditionen berättar att backen fått sitt namn "Hofmansliden" på grund av att en hovman färdats per vagn på väg till Sund. Hästen eller hästarna förlorade kontrollen i nerförsbacken och hamnade i sken, vagnen välte och hovmannen omkom.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-21 23:08:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2016-11-25 12:13:03) Kontakta föreningen