Prästgårdens skvaltkvarn vid Hallstugubäckens utlopp

Prästgårdens skvaltkvarn vid Hallstugubäckens utlopp
Bilden är fotograferad från utloppet i sjön Sommen. Vattenståndet är extremt lågt. Stensamlingen på bilden är troligen resterna av en fördämning. På båda sidor syns en rad av stenar som troligen utgjort delar av fördämningen.
Fotograf

Björn Johansson Norra Vi Prästgård.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Ändrad av: Norra Vi Hembygdsförening (2017-02-08 13:41:32) Kontakta föreningen
Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2009-09-24 13:06:07) Kontakta föreningen