Svedala

Svedala, torp under Norra Vi prästgård från 1700-talet. Öde 1946. Idag knappt skönjbara ruiner.Svedala låg omedelbart väster om nuvarande vägen Larsbo-Kälemåla ca 600 meter från Larsbo. I övre änden på den vackra beteshagen finns idag körsbärsträd och lönnar som omger den gamla husbebyggelsen.
Torpet finns inte upptaget på den geometriska kartan över Norra Vi prästgård från 1700. Den första noteringen i kyrkböckerna är från 1768, då torparparet Sven och Maria Hansson med barn flyttade in. De bodde kvar till 1792.
De sista boenden var Karl Einar Lander, hans hustru Edith Maria Teresia Lander född Tärning. De flyttade in 1926 med två barn. Makarna hade gift sig 1923. Ytterligarfe ett barn föddes i Svedala. Familjen flyttade i mars 1946. Torpet blev öde. Husen revs. Bostadshuset återuppfördes 1950 som kaffestuga i Jumpalund.
Huset var litet, ca 45 kvadratmeter, innehållande förstuga, kök och kammare.

https://youtu.be/b913xKCdH_8


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-20 10:16:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-25 11:21:44) Kontakta föreningen