Fastighet 1:47

Fastigheten är år 2016 permanentbebodd.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2016-11-29 08:59:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2016-11-29 14:51:56) Kontakta föreningen