Fastighet 1:71

Bebyggdes på 1970-talet. Är år 2016 en av tre fastigheter inom området som är permanentbebott.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2016-11-26 17:24:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-27 13:53:49) Kontakta föreningen