Fastighet 1:87

Fastigheten är belägen i den översta raden, västligaste delen, mot allmänningen i söder. Är bebyggd sedan många år.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2016-11-26 12:16:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-26 12:25:21) Kontakta föreningen