Tullerums södra samhällsförening

Området ligger på Tullerums Östergårds marker. Gårdsdelen med uthus, ladugård och mangårdsbyggnad brändes ner och revs under 1960-talet. Gården hade köpts av direktör Georg Greiff. Han planerade för ett 40-tal tomter för fritidsbebyggelse på sluttningen upp från hamnen. 1969 var vatten- avlopp- och väganläggningsarbetena färdiga och tomterna såldes och fritidshusen byggdes upp flertalet under 1970-talet. En samhällsförening bildades som tog över ägande och skötsel av fritidsområdet inklusive hamnen.

I samhällsföreningen ingår också större delen av de villor som byggdes under 1900-talets första hälft. Dessa finns redovisade under Tullerums by.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2016-11-26 11:03:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-28 11:07:40) Kontakta föreningen