Bygdegården

1931 uppfördes Bygdegården av Jordbrukarnas ungdomsförening. 1981 sålde de den till Norra Vi Idrottssällskap, som fortfarande är ägare. Fastighet 1:26 i Tullerums södra samfällighetsförening-JUF fick köpa ett av de timrade 1700-talshusen på Asby Prästgård. Huset hade använts som arrendatorbostad. Medlemmarna monterade ner huset och uppförde det på den plats det idag befinner sig. Tomten uppläts av Olov Johnsson på Tullerums Södergård. Juf blev 1941 lagfaren ägare till fastigheten.
Bygdegården blev platsen för föreläsningar, föreningssammankomster, födelsedagsfester, bröllop, lucia- och julkalas. Så småningom minskade medlemsantalet i JuF och Idrottssällskapet fick köpa Bygdegården för 1 krona.
Åren 2008-2009 genomgick Bygdegården en genomgripande renovering. Tomten slyades och de stora träden togs ner. Husgrunden dränerades och källaren under köket fylldes igen. Fönstren målades utvändigt, nya hängrännor monterades och taket färdigställdes med nya takpannor. Vattenledningarna drogs om. Luftburen värme installerades. Köksgolvet lades om och köket totalrenoverades. En handikapramp kompletterade entrén.
Nya maskiner sattes in i köket.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 13:15:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2016-11-29 10:31:09) Kontakta föreningen