Tullerums kvarnar

Vid Tullerumsbäckens utlopp i Sommen har 2 alternativt 3 kvarnar funnits. De lades ner i slutet av 1800-talet. Idag finns vissa spår kvar efter kvarnverksamheten.Vid 1735 års jordrannsakan uppgavs att såväl Västergården som Östergården hade var sin husbehovskvarn. I handlingar från 1805 vad gäller beskattning framgår också att kvarnarna fanns kvar. I en köpehandling från 1848 framgår att Östergården ägde den översta husbehovskvarnen och Västergården den nedersta. Traditionen säger att det ska ha funnits tre kvarnar. Det framgår inte av kända handlingar. Två finns belägg för.

Axel Fredrik Andersson och hans hustru Ida Kristina Gustava byggde sitt torp på Kungsön av rivningstimret från de två kvarnbyggnaderna och flyttade in 1889. Husbehovskvarnarnas historia torde därmed ha avslutats.

Idag finns spår kvar av dammfästena och några enstaka stenar som sannorlikt har varit grundstenar till kvarnbyggnaderna. I bäcken ligger delar av några kvarnstenar.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-23 14:08:59) Kontakta föreningen