Kolhus, Tullerum

Boxholms AB hade ett antal båtar som drog timmersläp från Tullerum till Boxholm. Båtarna liksom Boxholms bruk behövde kol. Nedanför den s k Olle Jonssonsagårdeni Tullerum byggdes en kollada omkring 1900. Dit forslade torpare och bönder kol från skogarna för vidare transport.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-21 21:56:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-27 13:40:06) Kontakta föreningen