Tullerums Östergård. Sommarpaviljong.

1931 skulle det bli stor fest i Tullerum. Johan August Rylander, storbonden på Östergården, fyllde 70 år. På kullen bakom ladugården, med Gåvetorp och Sommen i bakgrunden, lät han bygga en paviljong. I två dagar höll han fest. Flera hundra gratulanter strömmade till. De åt, drack och dansade. Kanske är det den största privata fest som avhållits i Tullerum. Efter festligheterna använde Rylander paviljongen som ”groggveranda”. Så småningom degraderades den och blev upplag för diverse material. Förfallet tilltog och på 1960-talet var det rivningsdags. Idag är platsen bebyggd med fritidshus och spåren efter detta festens tabernakel är utplånade.

1931 försäkrade J. A. Rylander följande:
1. 1 sommarpaviljong. Dubbla väggar av bräder. Tak av papp. Byggd åttakantig. Diameter 9 m. Saknar eldstad. Huset nytt. 9 m. 3 m. 9 m. Försäkringsvärde 2000 kronor.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-21 21:40:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2017-10-06 11:26:24) Kontakta föreningen