Tullerums Östergård

Tullerums Östergård kallades efter laga skiftet den hemmansdel som tillhört släkten Ridderborg. Bebyggelsen flyttades ut till nuvarande Tullerums hamn och bebyggdes på 1890-talet. Gården splittrades under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Marken blev fritidstomter och husen revs.

Östergården var 1735 ett skattehemman om 1 mantal i rote 61 med 2 familjer. Liten fällskog och fiske i Sommen. En kvarn men ingen såg eller torp.

År 1858 upptecknade lantmätare Segersten Tullerum för laga skifte. Uppteckningen fastställdes år 1861 vid sammanträde "å tingstället i Sund". Undertecknare var på rättens vägnar A. E. von Hartmansdorff.

Kammarherre Ridderborgs gårdsdel, ½ mantal, omfattade 10 byggnader plus 2 källare. På tomten fanns 17 äppelträd, 6 körsbärsträd samt 1 päronträd. Huvudbyggnaden till denna var nuvarande Väderum.

År 1899 erhöll Johan August Rylander lagfart på fastigheten. Han byggde nytt boningshus och ny ladugård på 1890-talet vid Tullerums hamn. Han brukade till en början själv gården för att senare arrendera ut marken. Rylanders dödsbo sålde 1967 gården till Georg Greif, som lät exploatera marken. En fritidsby växte fram under 1970-talet på den gamla jordbruksmarken. Gårdens fastigheter revs.

Idag finns knappt några spår kvar av den gamla gården.

I band 3 av "Gårdar i Norra Vi" finns mer att läsa om Tullerums Östergård.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 10:01:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2017-02-25 12:53:11) Kontakta föreningen