Gåvetorp

Gåvetorp byggdes för ca 150 år sedan. Idag är bostadshuset påbyggt och omändrat. Det utnyttjas till fritidsbostad av nuvarande ägarna.Enligt traditionen byggdes Gåvetorp som bostad till uttjänade mamseller från Ribbingshov. Byggningen låg och ligger omedelbart norr om Tullerums hamn alldeles ovanför Sommens strandkant. Man hade här bra utsikt över Norra Vi-fjärden och Ribbingshov.

En hypotes kan vara, att kammarherre Carl Ridderborg vid försäljningen av sin ägodel av Tullerums Östergård 1864 till Anders Johan Jakobsson, förbehöll sig Gåvetorps markområde och bebyggde densamma.

Den först antecknade i kyrkböckerna år 1865 är hushållsmamsellen och trotjänarinnan på Ribbingshov, Louise Marthins, 58 år gammal.

Hon levde där till sin död 1886. Någon mer mamsell eller tjänarinna tycks inte ha bott i Gåvetorp. Ortsbefolkningen benämner än idag backen på gamla vägen vid nedfarten till Gåvetorp för ”Mamsellabacken”.

Det har det inte gått att följa ägoförhållandet. Det tycks dock vara så, att Gåvetorp ingick i det köp, som Johan August Rylander gjorde av Östergården 1899, eller att Ribbingshovsägarna ägde Gåvetorp fram till avvecklingen av godsets marker 1932 och då sålde till Rylander, som 1934 försäkrade husen. Rylanders sterbhus avvecklades 1967, då ägorna köptes av Georg Greiff. Han sålde efter hand Gåvetorp som sedan dess utnyttjats som fritidsbostad.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 10:01:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-23 12:03:37) Kontakta föreningen