Lyckhem

Lyckhem byggdes 1931 av byggmästare Melker Johansson för syskonen Johan och Nanny Karlssons räkning. Syskonen bodde kvar till 1968, då de sålde. Sedan början av 1970-talet har Lyckhem varit fritidsbostad. Fastighet 1:23 i Tullerums södra samhällsföreningSyskonen Karlsson hade bott på Lycke, Hult, därför var det naturligt att namnet blev Lyckhem. Som hyresgäst hade makarna målaren David Andersson, som hade sin verkstad i Solhems uthuslänga.
Från 1975 och fram till idag /år 2016/ har Lyckhem ägts av samma familj.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 10:01:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-29 10:25:17) Kontakta föreningen