Solhaga

Solhaga uppfördes 1912 och skräddarfamiljen Karl Fredrik Svensson flyttade in. Idag år 2016 är huset använt som fritidsbostad. Fastighet 1:10 i Tullerums södra samhällsförening.Solhaga byggdes av timmer från ett torp som låg vid infarten till Klinket på Asbyvägen. Karl Fredriks son Dahn står som ägare till Solhaga 1918. Han hade övertagit sin fars yrke och bedrev skrädderi och till en viss del också manufakturförsäljning i bostaden.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 10:01:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-29 10:11:52) Kontakta föreningen